Logo
space STARTSIDA             FAKTA             HÄNDELSER             GALLERIET             KONTAKT         space
Fyra nystan

HISTORIA

INTERNATIONELLA
SYMPOSIER

SVAMPFÄRGAR-
SÄLLSKAPET

BÖCKER

HÄNDELSER


Knappar

Att färga med svamp
Svampfärgning är en ung vetenskap. I mitten på 70-talet gjordes upptäckten av Miriam Rice i USA. Hennes första bok "Mushrooms for color", utkom 1980. Själv startade jag med att färga garn med svamp 1978. Det var en fantastisk upptäckt!
Med tidigare erfarenhet av växtfärgning överraskades jag av enkelheten och den färgskala som färgning med svamp ger. Med obetat- eller alun/vinstenbetat garn får man regnbågens alla färger. Betning med alun/vinsten är en miljövänlig metod. Förutom ull kan man med svamp även färga silke, renhorn, fjädrar mm.

 

Intressant på nätet
Här är några länkar till intressanta grupper på Facebook där du hittar aktuell information kring att färga med svamp.

Myko, Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Svampfärgarsällskapet
Gruppen för alla svampintresserade i Medelpad. Här kan du hitta information om utflykter och andra aktiviteter som Myko arrangerar.

Färga garn med svamp och växter
Denna grupp handlar om att färga med svamp och växter och vilka som lämpar sig att färga med.

Dyeing with mushrooms
Om svampfärgning på engelska.

Svamp-klapp
Gruppen för alla som gillar svamp.

Fungi and Fibre
Om svampfärgning på engelska.

© Hjördis Lundmark | www.lystickan.se